Thursday, July 17, 2008

Stavangerflint Tulipan Flamingo


The latest pieces for my Stavangerflint collection: Two gravy dishes in the Flamingo series (oven proof) by Inger Waage. The pattern is called Tulipan ('Tulip'). I have a great love for leaf patterns, and I think these flowers look really 'leafy'. So simple, so beautiful. From ebay, by the way.

1 comment:

Svarte Katta said...

Så mye fint du hadde på siden din. Særlig var alle de gamle servisene søte. Jeg samler på 60-tallsserviser, men er ikke kommet så langt. Kanskje jeg skulle legge ut det jeg hadde på blogg, jeg også?